Tornar enrere
Compartir

Castell

Cisterna


Cisterna

La provisió d’aigua ha estat sempre un dels més greus problemes per a qualsevol tipus de fortificació, sobretot en no existir cap font a l’interior. L’única solució eren les cisternes. Les aigües destinades al consum humà eren recollides per les cobertes dels teulats dels edificis. Pels altres usos, com per exemple abeurar els cavalls o refredar els canons, les aigües eren aprofitades, sempre que era possible, de les preses dels…

Llegir més

Contraguàrdia


Contraguàrdia

Una contraguàrdia és una obra fortificada exterior formada per dues cares que formen angle edificada davant dels baluards per cobrir-ne els fronts. Igual que el revellí, aquesta contraguàrdia va ser concebuda per complir la funció d'obra defensiva exterior, però les nove snecessitats de donar un accés rodat a la fortalesa la van integrar al cos principal.…

Llegir més

Baluard de Santa Bàrbara


Baluard de Santa Bàrbara

Santa Bàrbara és la més petita de les construccions abaluartades de la fortalesa i l'única que pot ser pròpiament considerada com un baluard en sentit teòric i tradicional. Els baluards estan construïts amb un dels angles en punta cap a l'exterior de la fortalesa, de manera que els canons que els defensen permeten de batre un ampli front d'atac. Els baluards solien batejar-se amb noms de santes i sants. Santa Bàrbara és la patrona de l…

Llegir més

Baluard Major


Baluard Major

El Baluard Major és el de majors proporcions de la fortalesa. Podia contenir fins a onze canons de gran calibreitresmorters, sent un dels millors artillats del país a la seva època. Per mantenir-lo en servei necessitava uns setanta homes. Actualment gran part del baluardes troba en ruïnes, cosa que en dificulta el reconeixement respecte a l'edificació original. Des d'aquest punt són clarament visibles les columnes de pedra basàltica que mo…

Llegir més

Torre del Rellotge


Torre del Rellotge

Originalment a l'actual torre del rellotge funcionava un sistema de telegrafia òptica per rebre i emetre senyals. Entre el 1848 i el 1850 es tracen a Catalunya diversesl ínies per mantenir la comunicació de les guarnicions del país amb Barcelona. La línia que enllaça la ciutat Condal amb Girona passa per Hostalric i es dirigeix cap a Vic. Aquest sistema de transmissió va funcionar fins a 1862. Actualment la torre és utilitzada com a campa…

Llegir més

Dent de serra


Dent de serra

La dent de serra és un tipus d'obra que apareix a la fortificació baluardada realitzada sobre terreny irregular. El seu ús s'explica per la dificultat de disposar d'espai suficient per a la col·locació dels baluards. Al centre de la dent de serra hi ha l'entrada a una doble galeria de volta que dóna accés a 2 poternes. Una condueix al fossat i l'altra al polvorí de mixtos. La rampa del cavaller dóna accés a la part més enlairada del ca…

Llegir més

Visita virtual


Visita virtual

Vols récorrer el castell des de casa? Creuar una galeria de 300m sense moure't de la cadira? Entrar a un magatzem de pólvora? Us convidem a fer una VISITA VIRTUAL pels espais principals del castell d'Hostalric a través de fotos panoràmiques 360º. No et conformis només amb aquest tastet i visita'ns! Hi ha molt més per descobrir! …

Llegir més

Portal de carros


Portal de carros

El Portal de Carros, construït al segle XVIII, era la porta principal d’accés a l’interior de la fortalesa. El pont situat just al davant del portal tenia en els seus orígens un tram llevadís i fou construït per unir el camí cobert amb el revellí i la contraguàrdia i permetre-hi l’accés al trànsit rodat. Per tancar aquest espai fou construït aquest ampli portal que amb el temps va adquirir aquest nom. La defensa del pont es feia…

Llegir més

Fossat


Fossat

El fossat d’Hostalric va ser obert a la roca viva i envolta el castell en dues terceres parts. Era una dificultat més amb què es trobaven els atacants del castell, ja que un cop conquerit el camí cobert, que és l’actual carretera, havien de baixar al fossat i intentar escalar el mur. Cal remarcar que aquest era un fossat sec, ja que l’aigua que podia caure de la pluja era recollida a la cisterna del camí cobert.…

Llegir més

Cos de guàrdia


Cos de guàrdia

Edifici a la part interior de la contraguàrdia format per dues sales mig soterrades amb un petit annex per a l’oficial. El cos de guàrdia estava destinat a diferents usos, la nau posterior va servir com a polvorí provisional i la nau més propera al Portal de Carros s’habilità en dues plantes destinades a cos de guàrdia, calabós i dormitori de la tropa. Actualment s’hi ubica el centre d’interpretació amb un espai audiovisual i una…

Llegir més

Baluard de Santa Tecla


Baluard de Santa Tecla

El baluard és el gran protagonista de la fortificació moderna, atès que a partir d’aquest s’articula la fortalesa. Els baluards són obres constructives de forma pentagonal que sobresurten del cos principal. La seva funció bàsica era anular els angles morts que podien ocasionar altres construccions. Per això a tots ells hi havia garites de vigilància en el seu angle més agut i canoneres al seu volt. Quan en comptes de cinc, té quatre…

Llegir més

Polvorí de mixtos


Polvorí de mixtos

En aquest petit polvorí s’hi realitzaven les feines de càrrega dels projectils explosius. Actualment forma part del Centre d’Interpretació de la Fortalesa. Situat fora del recinte principal va ser construït en temps de la Guerra Gran (1793-1795) per complir les tasques de càrrega de materials explosius com bombes de morter, granades d’obús i altres enginys de guerra que s’usaven a l’època.…

Llegir més

Polvorí principal


Polvorí principal

Sobre el baluard de Santa Bàrbara tenim el primer polvorí amb què va comptar la fortalesa. Aquest polvorí fou construït un cop acabada la Guerra de Successió (1713-1715). Tenia capacitat per guardar fins un total de 25000 quilos de pólvora. Estava destinat a guardar la pólvora i els materials explosius del castell i tenia una estructura amb contraforts, unes petites ventilacions a les parets de l’edifici i un mur que l’envoltava. Actu…

Llegir més

Galeria a prova de bomba


Galeria a prova de bomba

Prop del polvorí principal s’obre l’àmplia galeria a prova de bomba, d’uns tres-cents metres de longitud , la qual consisteix la via principal de circulació entre la part baixa del recinte i el baluard Major. La galeria a prova de bomba garantia una circulació totalment a cobert, i s’hi van traslladar els serveis més vitals com la fleca o l’hospital, i fins i tot, algun allotjament de tropa durant els setges de la Fortalesa. Aquí…

Llegir més

Revellí


Revellí

El revellí és una estructura defensiva triangular que, situada davant del cos de la fortificació principal, generalment a l’altra banda d’un fossat, tenia com a objectiu dividir la força de l’atacant i protegir els murs de cortina mitjançant els focs creuats. Aquestes construccions de forma triangular estaven situades fora del recinte principal de la fortificació. En Paco, guia local d'Hostalric, et presenta l'espai. Visita'ns, en P…

Llegir més

Portal dels Socors i Camí de la Vila


Portal dels Socors i Camí de la Vila

Aquest havia estat l’accés principal a la Fortalesa. Però amb la construcció del Portal de Carros aquest va passar a ser un accés secundari.El camí comunicava la vila emmurallada amb el castell. De fet, per accedir al castell des de la vila, calia passar també tres portes, cadascuna amb les seves obres defensives.…

Llegir més

Cavaller i Plaça d'armes


Cavaller i Plaça d'armes

En totes les fortificacions, els patis d’armes eren els espais centrals a partir dels quals es distribuïen les dependències de la fortalesa. A més, al ser un espai ampli i a l’aire lliure, es convertia en una zona de formació i/o esbarjo pels soldats, també s’hi feien les cerimònies pròpies de la guarnició i a sota s’hi troba la principal i més gran cisterna de la fortalesa. El cavaller està edificat on antigament hi havia el c…

Llegir més