Tornar enrere
Compartir

CisternaLa provisió d’aigua ha estat sempre un dels més greus problemes per a qualsevol tipus de fortificació, sobretot en no existir cap font a l’interior. L’única solució eren les cisternes.

Les aigües destinades al consum humà eren recollides per les cobertes dels teulats dels edificis. Pels altres usos, com per exemple abeurar els cavalls o refredar els canons, les aigües eren aprofitades, sempre que era possible, de les preses dels vials o dels fossats.

El Castell d'Hostalric compta amb quatre cisternes. La única visitable es troba ubicada al terraplè del camí cobert i emmagatzemava les aigües de la pluja procedents del fossat. Tenia un accés exclusivament subterrani i els seus detalls constructius indiquen que fou construïda a cel obert, és a dir, abans de la conclusió del camí cobert. A l’actualitat, encara les aigües pluvials la mantenen plena.

La cisterna s’emplenava de les aigües que es recollien al fossat mitjançant un sistema de conducció d’aigües que es trobava a l’interior de les parets. Actualment l’aigua que encara es recull a la cisterna i baixa per les escales.